Jag utvecklar grupper och ledare.

De flesta av oss tillbringar en stor del av vår tid på arbetet. Min vision är att arbetsplatsen är en miljö där vi kan utvecklas, vara kreativa och känna att vi kommer till vår rätt. Vetenskapen visar att ett sådant arbetsklimat ökar effektivitet och resultat.

Sådana arbetsplatser skapas dock inte av sig själv.

Det krävs ett medvetet arbete som underlättas om både ledare och medarbetare har kunskaper i frågor som rör grupputveckling, kommunikation, konflikthantering och ledarskap.

Kunskap ökar medvetenheten och det egna ansvaret för arbetsklimatet.

Tillsammans med dig som chef och din arbetsgrupp skapar jag processer där vi utvecklar både arbetsklimat och verksamhet.

SAGT OM YLVA

”Att arbeta med Ylva Nilsson har varit en stor framgång. Hon har på ett vägvinnande och behagligt sätt visat vägen för oss i vår ledarutveckling. Med hennes hjälp har vi skapat en ledningskultur som bygger på ett utvecklande ledarskap.”