Tillsammans med dig som chef och din arbetsgrupp skapar jag processer där vi utvecklar både arbetsklimat och verksamhet. Ett koncept som jag gärna arbetar med är Utvecklande ledarskap, UL, tillsammans med andra utbildningsföretag eller andra handledare i mitt nätverk.

Grupp- och teamutveckling

Kortare eller längre insatser som utformas tillsammans med uppdragsgivaren och utgår från ett pedagogiskt förhållningssätt där vi lär oss modeller för grupputveckling, kommunikation och konflikthantering.

Ledarskapsutbildningar

Interna program som baseras på Utvecklande Ledarskap (UL) där vi lägger till och fördjupar oss i områden som är viktiga för den aktuella målgrupp